Η Εταιρεία Μας

 

Η Totalware δημιουργήθηκε για να γίνει ο κορυφαίος πάροχος καινοτόμων λύσεων στη δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών. Απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ασφαλιστικό χώρο για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους, κάνοντας χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών. Η Totalware στελεχώνεται από προσωπικό με πολύχρονη εμπειρία και ιδιαίτερη τεχνογνωσία σε πληροφοριακά συστήματα και ειδικά στο λογισμικό ασφαλιστικών εφαρμογών (insurance software). Έχουμε αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με αναγνωρισμένες εταιρείες στο χώρο της πληροφορικής και διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες υποδομές για να ανταποκριθούμε σε όλο το φάσμα των αναγκών μηχανογραφικής λειτουργίας μιας ασφαλιστικής εταιρείας ή ενός οργανισμού. Παρέχουμε ευελιξία στον προγραμματισμό, με σπουδές όχι μόνο στο αντικείμενο της πληροφορικής τεχνολογίας και των σύγχρονων μεθόδων ανάπτυξης εφαρμογών, αλλά και στο αντικείμενο της οργάνωσης των επιχειρήσεων. Αυτά είναι σημαντικά χαρακτηριστικά μέσα από τα οποία εντοπίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας και σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που προσφέρει η συνεχώς μεταβαλλόμενη νέα τεχνολογία τις μετατρέπουμε σε επιχειρηματικά πλεονεκτήματα για αυτούς.

100%Ασφάλεια
100%Εγγύηση
100%Αποδοτικότητα
100%Συνέπεια
  Όραμα

  Κοιτάμε Μπροστά Για Το Δικό Σας Συμφέρον, συνεχίζουμε την εξέλιξη των υπηρεσιών ακόμα και όταν ξεπερνάμε τις δικές σας και δικές μας προσδοκίες.

Χτίζουμε το λογισμικό που απλοποιεί διεταιρικές πράξεις συνεργασίας και εστιάζει στην εξάλειψη του κόστους και των σφαλμάτων που σχετίζονται με την περιττή εισαγωγή δεδομένων. Παράλληλα με την επιχειρηματική ευφυΐα μεγιστοποιούμε την λειτουργικότητα και την αξία των βάσεων δεδομένων στο λογισμικό μας για τους χρήστες του κάνοντας εύκολη την πρόσβασή τους σε τυποποιημένα δεδομένα.

Οι Στόχοι Μας

Γινόμαστε εμπειρογνώμονες σε κάθε τομέα της ασφάλισης που στοχεύουμε, προκειμένου να παρέχουμε στους πελάτες μας χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών και των βέλτιστων πρακτικών. Τα προϊόντα μας προσφέρουν τη βαθύτερα διαθέσιμη λειτουργικότητα για το χειρισμό των πιο σύνθετων απαιτήσεων, και το προσωπικό μας είναι ειδικευμένο για την συνεχή ανάπτυξη της μεταβαλλόμενης αγοράς.

Οι Στόχοι Μας

Ακολουθούμε ένα νέο μοντέλο και μια κοινή προσέγγιση κινδύνου-ανταμοιβής βελτιώνοντας την επιτυχία της εφαρμογής και μειώνοντας το συνολικό κόστος για όλα τα μέρη. Δηλαδή, μοιραζόμαστε τους κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται με την πληροφορική με τους πελάτες μας, ευθυγραμμίζοντας τα συμφέροντα μας με αυτούς πολύ πιο αποτελεσματικά από ό, τι με το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο λογισμικού. Έτσι επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας για την ανάπτυξη προϊόντων βοηθώντας τους να συνειδητοποιήσουν την αξία της δουλειάς μας, αυξάνοντας τα οφέλη για το σύστημα.

Οι Στόχοι Μας

Η δέσμευσή μας σε αυτές τις αρχές ικανοποιεί τους στόχους που έχουμε θέσει οι οποίοι είναι η επίτευξη της βελτίωσης, η αύξησης της απόδοσης, η οργάνωση , η ταχύτητα μετάδοσης των αποτελεσμάτων, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και τελικά οι ποιοτικές υπηρεσίες και η αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων που μας εμπιστεύονται. Τέλος, το ισχυρότερο μέτρο της επιτυχίας μας είναι το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των πελατών μας.

Οι Στόχοι Μας

Προϊόντα

Για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ασφαλιστικό χώρο για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους, κάνοντας χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών.

Υπηρεσίες

Αλλάξτε το μέλλον

 • Είμαστε εδώ για να κάνουμε τη διαφορά, για μια ισχυρή, υγιής και βιώσιμη επιχείρηση.
 • Εξυπηρετήστε τους συνεργάτες σας και τους πελάτες σας με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια.
 • Μεταφορά Δεδομένων

  SQL / MYSQL / ORACLE
  close
  Μεταφορά Δεδομένων
  SQL / MYSQL / ORACLE

  Ανάλυση Υπηρεσίας

  Τα δεδομένα είναι η καρδιά της επιχείρησης. Και τα υπάρχοντα δεδομένα πρέπει να μεταφερθούν σε ένα καινούριο περιβάλλον, μια νέα λύση, την αλλαγή πλατφόρμας των νέων λειτουργικών συστημάτων, με αποδεδειγμένη εμπειρία από προηγούμενα έργα ασφαλιστικών εταιριών. Έχουμε δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό σχέδιο μετάβασης για να καλύψει όλες τις βάσεις και τη διαχείρισή του από την αρχή μέχρι το τέλος. Εξοικονόμηση χρόνου είναι μόνο ένα όφελος, η μεταφορά και η κάθαρση των δεδομένων είναι το σημαντικότερο κομμάτι της εφαρμογής και είναι το τελικό όφελος.

 • Μειωμένο Κόστος

  SQL / MYSQL / ORACLE
  close
  Μειωμένο Κόστος
  SQL / MYSQL / ORACLE

  Ανάλυση Υπηρεσίας

  Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις που ελαχιστοποιούν το συνολικό κόστος κτήσης για το σύστημα, με την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή και η συνεχής υποστήριξή της συχνά υπερβαίνουν σημαντικά το αρχικό κόστος του λογισμικού. Γενικότερα, η Totalware είναι δομημένη για να διαχειριστεί την εφαρμογή του συστήματος από την αρχή της μέχρι και το τέλος της και να ολοκληρώσει κάθε υπηρεσία και αρμοδιότητα που χρειάζονται οι πελάτες μας.

 • Υποστήριξη

  PHP / WordPress / Joomla
  close
  Υποστήριξη
  SQL / MYSQL / ORACLE

  Ανάλυση Υπηρεσίας

  Οι υπηρεσίες μας μπορεί να περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλών, την ανάπτυξη και ενσωμάτωση σε υπάρχοντα συστήματα, τη διαχείριση της εφαρμογής, τη φόρτωση των δεδομένων, τη προσαρμοσμένη τεκμηρίωση, μια ποικιλία εργαλείων κατάρτισης και εξοπλισμό υποδομής. Επίσης την ολοκληρωμένη προσέγγιση, την παρακολούθηση και την υπηρεσία υποστήριξης της παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του εικοσιτετράωρου γραφείου βοήθειας και υποστήριξης προβλημάτων.

 • Εγκατάσταση Λογισμικού

  PHP / WordPress / Joomla
  close
  Εγκατάσταση Λογισμικού
  SQL / MYSQL / ORACLE

  Ανάλυση Υπηρεσίας

  Εγκατάσταση βάσης δεδομένων & εφαρμογών & Ανάλυση απαιτήσεων
  Μετά την δημιουργία του πρότυπου web site θα γίνει παρουσίαση για να ληφθεί feedback σε ποια σημεία χρειάζονται αλλαγές και τί παραπάνω χρειάζεται να κατασκευαστεί.

Τεχνολογία & Αρχιτεκτονική Συστήματος

 

Τα προϊόντα της Totalware έχουν αναπτυχθεί στην πλατφόρμα Visual Studio.Net 2008 της Microsoft και συνεχίζουν να εξελίσσονται στην πλατφόρμα Visual Studio. Net 2010. Συμμορφώνονται με τα πρότυπα web και υποστηρίζουν όλες τις δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης.

Πλέον όλο και περισσότερα προγράμματα καταφεύγουν στην χρήση του Internet κάνοντάς τα αρκετά εύκολα στην χρήση και στην συντήρησή τους, εφόσον η εφαρμογή δεν χρειάζεται εγκατάσταση στον υπολογιστή του χρήστη. Έτσι απαιτείται η αναβάθμιση της εφαρμογής σε έναν μόνο υπολογιστή, καθιστώντας την πολύ αξιόπιστη στην γρήγορη υλοποίηση των αναβαθμίσεων και της συντήρησης. Είναι η βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας, επιτρέποντάς στους συνεργάτες σας να ασκούν τις δραστηριότητές τους από οπουδήποτε, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Στα προϊόντα λογισμικού της Total ware μπορείτε να βρείτε τρόπους που θα αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, όπως κινητές συσκευές, βάσεις μεγάλων δεδομένων και οι cloud εφαρμογές δίνουν μεγάλες ευκαιρίες για τους ασφαλιστές να βελτιώσουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και να χειρίζονται παγκόσμια συνεργασία έργου. Το cloud παρέχει επίσης ευκαιρίες για νέες στρατηγικές προμηθειών με τη χρήση της επιχειρηματικής διαδικασίας ως υπηρεσία.

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία

Το πεδίο Όνομα δεν πρέπει να είναι κενό.
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο email.
Το πεδίο Μήνυμα δεν πρέπει να είναι κενό.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Χαβρίου 2
Αθήνα - 10562
Ελλάδα

τηλ: 2130324141

 

e-mail: info@totalware.gr

Καριέρα

Υποβάλετε το βιογραφικό σας στο humanresources@totalware.gr για να ξεκινήσει η νέα πορεία της σταδιοδρομίας σας