Σχετκά με εμάς

Η Totalware στοχεύει στη δημιουργία πρωτοποριακών και ευέλικτων πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών. Απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις οποιουδήποτε τομέα που χρειάζεται τις τεχνολογικές μας γνώσεις και εμπειρία. Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας και προσαρμόζουμε τα προγράμματα μας στις ανάγκες τους. 

Η Totalware στελεχώνεται από προσωπικό με πολυετή εμπειρία και μεγάλη τεχνογνωσία σε πληροφοριακά. 
Έχουμε αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με αναγνωρισμένες εταιρείες στο χώρο της πληροφορικής και ως ειδικοί στην ανάπττυξη λογισμικού για ασφαλιστικά γραφεία, διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες υποδομές για την πλήρη μηχανογράφηση κάθε επιχείρησης.

Με σπουδές και ενημέρωση όχι μόνο στο αντικείμενο της πληροφορικής και της τεχνολογίας, αλλά και στην οργάνωση επιχειρήσεων, αναπτύσσουμε στρατηγικές για να φέρουμε κέρδος στην επιχείρηση σας. Αυτά είναι σημαντικά χαρακτηριστικά μέσα από τα οποία εντοπίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας και σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που προσφέρει η συνεχώς μεταβαλλόμενη νέα τεχνολογία τις μετατρέπουμε σε επιχειρηματικά πλεονεκτήματα για αυτούς.

Συνεργαστείτε μαζί μας

Γραφεία

COPYRIGHT © 2021 TOTAL WARE. ALL RIGHTS RESERVED.

Άλλες υπηρεσίες

Παροχή τηλεφωνίας

& TotalPBX:

www.telephony.totalware.gr

 

Υπηρεσία Compass:

www.compass.totalware.gr

Άδεια από:

ΑΜ: 20-118