Ανάπτυξη Εφαρμογών

Η ανάπτυξη εφαρμογών αποτελεί κορυφαίο παράγοντα επιτυχίας μιας επιχείρησης. Έχουμε διαμορφώσει μια πολύχρονη πορεία σε αυτόν τον τομέα και έχουμε αντιμετωπίσει επιτυχώς ποικίλες και απαιτητικές ανάγκες των πελατών μας. Ο τρόπος που προσεγγίζουμε κάθε φορά την δημιουργία και ανάπτυξη των applications είναι ο εξής: στοχευμένος προγραμματισμός, ανάλυση, σχεδιασμός, κατασκευή, testing, υλοποίηση και υποστήριξη.

 

WebAPI

Η σύγχρονη υλοποίηση εξυπηρετητή ιστού (webservice) λέγεται WebAPI. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε έμφαση στην ασφάλεια μέσω της έκδοσης κλειδιών (authorization tokens) αλλά και την ταχύτητα στην μεταφορά δεδομένων (Json). Η ενσωμάτωση του στις εφαρμογές ασφαλιστών γίνεται εύκολα και γρήγορα. Λειτουργίες όπως η τιμολόγηση, η διαχείριση αιτήσεων, η δημιουργία συμβολαίων, η εκτύπωση παραστατικών, η λήψη των βοηθητικών πινάκων πραγματοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο.

Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες στην ανάπτυξη των εφαρμογών γι’ αυτό φροντίζουμε πάντα να εξασφαλίζουμε λύση για κάθε πρόβλημα. Αν θέλετε να δώσετε στην επιχείρηση σας πλεονεκτήματα, όπως η σωστή διαχείριση χρόνου, η αποτελεσματική ροή εργασιών, τα ασφαλή και επιτυχημένα αποτελέσματα τότε… καλώς ήρθατε στην Total Ware!

Γραφεία

COPYRIGHT © 2021 TOTAL WARE. ALL RIGHTS RESERVED.

Άλλες υπηρεσίες

Παροχή τηλεφωνίας

& TotalPBX:

www.telephony.totalware.gr

 

Άδεια από:

ΑΜ: 20-118