Πορτοφόλιο

Όταν είπαμε ότι η Totalware είναι η καλύτερη στην αγορά των Softwares, το εννούμε αυτό. Μερικά από τα καλύτερα έργα μας
  • Cloud-based, υποστηρίζει ολόκληρο τον κύκλο ζωής του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
  • Ευέλικτο και end-to-end
  • Ιδανικό για έκδοση και παρακολούθηση ασφαλιστικών συμβολαίων

01Σε αυτόν τον τομέα η TotalWare προσφέρει ισχυρά χαρακτηριστικά για να βελτιώσει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας των αιτήσεων και την περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών των πελατών αλλά την βελτίωση των επιπέδων ικανοποίησης. Οι ενότητες του ασφαλιστικού συστήματός μας μπορεί να:

  • Χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για να καλυφθούν τα κενά στα υπάρχοντα συστήματα σας, ή
  • Να χρησιμοποιούνται ολοκληρωτικά για να παρέχουν μια ολοκληρωμένη λύση.

Το λογισμικό μας, σας δίνει την δυνατότητα να δείτε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε ασφαλιστικές λύσεις, να υποστηρίξετε τις μοναδικές επιχειρηματικές διαδικασίες σας και να προσφέρετε πολλά οφέλη στους ασφαλιστές, μεσίτες, πράκτορες και ασφαλισμένους.

Χορήγηση Πιστοποιητικού Ασφάλισης – Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Ο τομέας της έκδοσης του πιστοποιητικού του λογισμικού από την Total ware βελτιώνει την ταχύτητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της παραγωγής και έκδοσης των πιστοποιητικών ασφάλισης, με παράλληλη ενίσχυση της εξυπηρέτησης των πελατών και των επιπέδων ικανοποίησης.

 Τιμολόγηση με δυνατότητα επιλογής καλύψεων
Η εφαρμογή βασίζεται την τιμολόγηση φιλοσοφίας ασφαλιστικών εταιριών και με επιλογές καλύψεων.

 Πρόσθετες Πράξεις σε κεντρική βάση
Στην εφαρμογή υπάρχουν αυτόματοι έλεγχοι για περιπτώσεις ακύρωσης ή αλλαγής στοιχειών σε περιπτώσεις περιστατικών.

 Δημιουργία Ανανεώσεων
Αυτόματη δημιουργία ανανεώσεων προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη, ενημέρωση είσπραξης και λήξη πληρωμής.

 Εικόνα Δεδομένων
Προσφέρει μια ποικιλία ευέλικτων εργαλείων αναφοράς για την ανάλυση δεδομένων . Όλες οι αναφορές μπορούν να δημιουργηθούν στην οθόνη, σε μορφή PDF ή στο Excel για να τις κατεβάσετε.

 Σύστημα Διαχείρισης καλύψεων
Η εφαρμογή βασίζεται στην χρήση χρηστών που θα κάνουν Login και θα τους επιτρέπεται να δουν και να εκτελέσουν ορισμένες διαδικασίες.

 Προσθήκη ρόλων Underwriting για τους συνεργάτες
Όλες οι παράμετροι και τα δικαιώματα μπορούν να καθοριστούν από ειδική ενότητα στην οποία θα έχουν πρόσβαση μόνο οι διαχειριστές της εφαρμογής.

 Δέντρο Συνεργατών & προμηθειών
Σε αυτήν την ενότητα καταχωρούνται οι συνεργάτες και η πολιτική των προμηθειών τους. Για κάθε συνεργάτη καταχωρείται η σύμβαση που έχει για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, καθώς και η ιεραρχία του. Το σύνολο των συνεργατών είναι κατανεμημένο σε πυραμιδικό σχήμα που επιτρέπει την απόδοση προμηθειών και υπερπρομηθειών.

 Επισύναψη δικαιολογητικών
Στο κάθε περιστατικό θα μπορούν να συνδέονται ηλεκτρονικά αρχεία δικαιολογητικών και φωτογραφίες του οχήματος.

Γραφεία

COPYRIGHT © 2021 TOTAL WARE. ALL RIGHTS RESERVED.

Άλλες υπηρεσίες

Παροχή τηλεφωνίας

& TotalPBX:

www.telephony.totalware.gr

 

Υπηρεσία Compass:

www.compass.totalware.gr

Άδεια από:

ΑΜ: 20-118