Πορτοφόλιο

Όταν είπαμε ότι η Totalware είναι η καλύτερη στην αγορά των Softwares, το εννούμε αυτό. Μερικά από τα καλύτερα έργα μας

Ένα πρόγραμμα που δίνει απεριόριστες δυνατότητες στους πραγματογνώμονες μιας ασφγαλιστικής επιχείρσησης.

 • Ευέλικτη Πρόσβαση ασφαλείας02
  Η πολυδιάστατη αρχιτεκτονική και ασφάλεια πρόσβασης από την Τotalware επιτρέπει στους διαχειριστές να δώσουν σε κάθε χρήστη εξατομικευμένη πρόσβαση στα συγκεκριμένα δεδομένα και τη λειτουργικότητα που χρειάζονται.

 • Συνεργατική πλατφόρμα
  Τα εργαλεία αυτοματισμού επιτρέπουν σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να συνεργάζονται εύκολα, σε πραγματικό χρόνο, για την κατασκευή και την επεξεργασία κάθε αρχείου αξίωσης. Επίσης οι ψηφιακές φωτογραφίες μπορούν να φορτωθούν εύκολα και να διατεθούν σε όλα τα μέρη.

 • Αυτοματοποιημένη Αλληλογραφία
  Η παραγωγή και αποστολή επιστολών, η κοινοποίηση της υποκατάστασης και άλλη αλληλογραφία μπορεί να χειριστεί εύκολα χρησιμοποιώντας τη μηχανή τεκμηρίωσης της Totalware η οποία στηρίζεται σε πληροφορίες.

 • Έξυπνος Έλεγχος
  Όλες οι μεταβολές σε δεδομένα, αλληλογραφία και ανεβασμένα αρχεία διατηρούνται μόνιμα σε ένα λεπτομερές και εύκολα προσβάσιμο αρχείο καταγραφής.

 • Ισχυρά Εργαλεία Διαχείρισης Κινδύνων
  Η Totalware προσφέρει μια ποικιλία ευέλικτων εργαλείων αναφοράς για την ανάλυση δεδομένων, τον υπολογισμό προ συμβολαίου του κόστους με ποικίλες απαλλαγές, τον εντοπισμό και την απομόνωση των προβληματικών σημείων. Όλες οι αναφορές μπορούν να δημιουργηθούν στην οθόνη, σε μορφή PDF ή να κατεβούν σε μορφή Excel.

 • Επεκτάσιμη Βάση Δεδομένων
  Η μονάδα διαχείρισης αξιώσεων της Totalware μπορεί να προσαρμοστεί, χωρίς καμία ανάπτυξη, να συλλάβει και να επικυρώσει έναν απεριόριστο αριθμό πρόσθετων στοιχείων δεδομένων για μελλοντική ανάλυση. Αυτή η δυνατότητα παρέχει απόλυτη ευελιξία ώστε να χρησιμοποιηθεί το σύστημα σε οποιαδήποτε περίπτωση.

 • Επισύναψη δικαιολογητικών
  Στο κάθε περιστατικό θα μπορούν να συνδέονται ηλεκτρονικά αρχεία δικαιολογητικών και φωτογραφίες του οχήματος.

Γραφεία

COPYRIGHT © 2021 TOTAL WARE. ALL RIGHTS RESERVED.

Άλλες υπηρεσίες

Παροχή τηλεφωνίας

& TotalPBX:

www.telephony.totalware.gr

 

Υπηρεσία Compass:

www.compass.totalware.gr

Άδεια από:

ΑΜ: 20-118