Δίκτυο

Σας βοηθάμε να φτιάξετε και να διαχειριστείτε το δικό σας δίκτυο προσφέροντας :

  • Ευέλικτο τοπικό δίκτυο (LAN) με Managed Switch
  • Ενιαίο εταιρικό δίκτυο Wi-Fi
  • Εύκολη διαχείριση IP διευθύνσεων
  • Αποτελεσματικά και γρήγορα κανάλια
  • Δημιουργία θέσεων δικτύου από δικό μας ηλεκτρολόγο

Γραφεία

COPYRIGHT © 2021 TOTAL WARE. ALL RIGHTS RESERVED.

Άλλες υπηρεσίες

Παροχή τηλεφωνίας

& TotalPBX:

www.telephony.totalware.gr

 

Άδεια από:

ΑΜ: 20-118